En tot esdeveniment és important disposar d'un espai en el qual relaxar-se i desconnectar. T'ho imagines?